Level Up dla Beauty Industry, Gastronomii oraz Osób Zainteresowanych

holding a hand by the wrist

Trener pierwszej pomocy BLS z doświadczeniem w służbie zdrowia i ratownictwa (NHS). W przyjazny i kompetentny sposób dostosuje szkolenie do Twoich potrzeb.

a paramedic inside the ambulance

Zapytania proszę kierować pod nr tel. 0 7799 097103

Czego się dowiesz?
Pod koniec tego kursu:

Zapoznasz się z bezpiecznymi krokami, jakie należy podjąć w odpowiedzi na nagły przypadek medyczny.
Potrafić rozpoznać i zareagować na zadławienie i poważne trudności w oddychaniu, w tym anafilaksję lub zatrzymanie akcji serca.
Dowiedz się, jak przeprowadzana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR).
Dowiedz się, jak ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej.
Zrozum rolę automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), a także dowiedz się, jak je zlokalizować i używać.
Znajomość adaptacji wymaganych do podstawowego podtrzymywania życia pacjentów/klientów dorosłych i dzieci.

Szkolenia BLS w języku pl/eng dla:

  • kosmetyczeki/ kosmetolodzy
  • fryzjerzy
  • przemysł gastronomiczy, catering z domu
  • dla studentów/ pracowników healthcare
  • oraz ogolnie dla osób zainteresowanych

Szkolenie kończy się CERTYFIKATEM BLS